Dr Marija Živković

Endononcija

_
endononcija

Endononcija

_

Endodontska terapija predstavlja tretman lečenja inficirane ili traumatski oštećene zubne pulpe. Ovaj postupak podrazumeva uklanjanje zubne pulpe iz kanalnog sistema zuba („vađenje živca“), mehaničko-medikamentoznu obradu  kanala korena i njegovo punjenje (obturaciju) specijalnim pastama i gutaperkom. Na taj način se hermetički zatvara unutrašnjost zuba i otklanja mogućnost ponovnog naseljavanja bakterija unutar zuba.