Dr Marija Živković

Parodontologija

_
paradontologija

Parodontologija

_

Parodontologija je oblast stomatologije koja se bavi prevencijom, dijagnozom i lečenjem bolesti koje pogađaju potporni aparat zuba, pre svega gingivu (desni), alveolarnu kost, kao i periodontalna vlakna koja su zadužena za održavanje zuba u vilici. Bolesti parodonta su uzrokovane mnogim faktorima, a pre svega nakupljanjem patogenih bakterija i kamenca (mekih i čvrstih naslaga) između gingive i zuba.
Parodontopatija predstavlja glavni uzrok gubitka zuba kod odraslih.
Parodontopatija se može sprečiti redovnom i pravilnom higijenom usta i zuba, kao i uklanjanjem čvrstih i mekih naslaga prilikom redovnih stomatoloških pregleda.
Ultrazvučno skidanje kamenca i poliranje zuba su metode koje bi trebalo sprovoditi bar jednom u 6 meseci