Dr Marija Živković

Stomatološka protetika

_
stomatoloska-protetika

Stomatološka protetika

_
  • Keramičke krune i mostovi

  • Bezmetalne krune i mostovi

  • Proteze

Svi protetski radovi izrađuju se u kratkom roku, od 5 do 10 radnih dana, u zavisnosti od slučaja.

PROTEZE

Proteze mogu biti totalne i parcijalne.

  • TOTALNE PROTEZE

Izrađuju se od akrilata i akrilatnih zuba i jedino su rešenje kod bezubih pacijenata.

  • PARCIJALNE PROTEZE

Koriste se za zbrinjavanje delimične krezubosti ukoliko nije moguće uraditi fiksnu nadoknadu ili u sklopu kombinovanog rada.
Mogu biti klasične akrilatne, klasične skeletirane (sa metalnom konstrukcijom) i skeletirane sa atečmenima.
Sve vrste parcijalnih proteza zadovoljiće funkciju, a svaka od njih ima prednosti i mane. Najprihvatljivije estetsko rešenje kod ovih proteza je skeletirana proteza sa atečmenima, jer se kod nje ne vidi veza između proteze i preostalih zuba (kukice), koje kod ostalih parcijalnih proteza predstavljaju jedini način stabilnosti proteze.

KERAMIČKE KRUNE I MOSTOVI

Kod metalokeramičkih krunica i mostova na metalnu podstrukturu nanosi se sloj keramike koja potpuno prekriva metal, tako da se metal uopšte ne vidi u ustima. Na ovaj način je obezbeđena izdržljivost koju daje metal, dok se istovremeno postiže odličan estetski efekat zahvaljujući keramici na površini. Osim visoke izdržljivosti i odlične estetike, ove nadoknade su finansijski povoljne pa predstavljaju i najčešći izbor pacijenata.

BEZMETALNE KRUNE I MOSTOVI

Bezmetalne keramičke krunice predstavljaju najsavremeniju, najkvalitetniju i najlepšu zubnu nadoknadu. Ove krunice su u potpunosti izrađene od keramike. Neke od prednosti bezmetalnih keramičkih krunica u odnosu na metalokeramičke su: prirodniji izgled zuba, savršeno uklapanje sa preostalim zubima pacijenta, providnost, idealno prelamanje svetlosti, visoka tvrdoća i dugotrajnost rada, kao i daleko manje invazivno uklanjanje zubne supstance da bi se postavila krunica. Cirkonijum je savršeno biokompatibilan materijal, tako da su neželjene reakcije tkiva usne duplje svedene na minimum.