Dr Marija Živković

Ortodoncija

_
ortodoncija

Ortodoncija

_

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i nepravilnog položaja vilice. U periodu mešovite denticije, kada su prisutni i mlečni i stalni zubi, željeni efekat može se postići mobilnim ortodontskim aparatima, koji se skidaju i nose par sati u toku dana tako da su prihvatljivije rešenje za decu.

U periodu kada su prisutni samo stalni zubi, jedino rešenje je fiksni ortodontski aparat koji pruža kontinuirano dejstvo sile na zube tokom 24 sata.

Za prvi dolazak kod stomatologa, potrebno je uraditi ortopan snimak svih zuba i uzeti otiske u ordinaciji, na osnovu kojih doktor specijalista radi analizu. Postavka fiksnog aparata u jednoj vilici potpuno je bezbolna i traje oko 30 minuta. Nakon postavke, kontrole se sprovode jedanput mesečno ili češće u dogovoru sa ortodontom.