Dr Marija Živković

Oralna hirurgija i implantologija

_
zubni-implantati

Oralna hirurgija i implantologija

_

Pored rutinskog vađenja zuba u našoj ordinaciji možete odraditi sve vrste hirurških intervencija, kao i ugradnju implantata.

IMPLANTATI

Zubni implantat je titanijumski šraf koji se ugrađuje u kost vilice i srasta sa njom a služi kao zamena za koren izgubljenog zuba. Procedura nadoknade izgubljenih zuba implantatima prolazi kroz više faza. Nakon kliničkog pregleda i analize 3D radografskih  snimaka od strane implantologa, sledi ugradnja implantata u kost, nakon čega se čeka 3 do 6 meseci dok se implantat potpuno ne integriše u kost. Sledi faza postavljanja suprastrukture na implantate i uzimanje otisaka za izradu krunica i mostova, a njihovo postavljanje je završna faza ovog procesa.

Nedovoljna gustina odnosno količina kosti može biti kontraindikacija za postavljanje implantata. U takvim slučajevima pristupa se dodatnoj hirurškoj proceduri, nadogradnji veštačke kosti.